Kulttuuripalvelut

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Kunnat vastaavat alueensa kulttuurin peruspalveluista. Avustustoiminnalla luodaan mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle. Kunnan ylläpitämä kulttuuritoiminta vaihtelee sisällöltään hyvinkin paljon riippuen paikkakunnan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista. Kunnalliseen kulttuuritoimintaan kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta ja avustukset sekä kunnasta riippuen museot, teatterit, orkesterit ja taideoppilaitokset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 -kyselyn (TEAviisari) mukaan Etelä-Suomen AVI-alueen kunnista lähes puolet (47 %) seuraa vuosittain tai jatkuvasti kuntalaisten tyytyväisyyttä kulttuuripalveluihin. Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista 44 prosenttia, Lounais-Suomen kunnista 38 prosenttia ja Lapin kunnista 37 prosenttia seuraa kuntalaisten tyytyväisyyttä kulttuuripalveluihin vuosittain tai jatkuvasti. Itä-Suomen kunnissa osuus oli 33 prosenttia ja Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa 28 prosenttia. Melko suuri osuus kunnista ilmoitti, ettei seuraa kuntalaisten tyytyväisyyttä kulttuuripalveluihin. Lounais-Suomen kunnista 40 prosenttia ja Lapin kunnista 37 prosenttia ilmoitti, että ei seuraa kuntalaisten tyytyväisyyttä kulttuuripalveluihin. (Taulukko 4.4.1.)

Se, miten kuntien talousarvioissa on määritelty resursseja eri väestöryhmien kulttuuritoimintaan, vaihtelee paljon. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan oli vuoden 2019 talousarviossa määritelty resurssit selkeässä enemmistössä koko Manner-Suomen kunnista (79 %). AVI-alueittain tarkasteltuna osuus vaihteli Itä-Suomen 93 prosentista Pohjois-Suomen 68 prosenttiin. (Taulukko 4.4.2.)

Ikääntyneiden kulttuuritoimintaan oli määritelty resursseja 61 prosentissa Manner-Suomen kuntia. Osuus oli korkein Itä-Suomessa, jossa 76 prosenttia kunnista oli määritellyt resurssit ikääntyneiden kulttuuritoimintaan vuoden 2019 talousarviossa. Pienin osuus oli Pohjois-Suomen AVI-alueella, missä 44 prosenttia kunnista oli määritellyt resursseja ikääntyneiden kulttuuritoiminnan huomioimiseksi. (Taulukko 4.4.4.)

Työikäisten kulttuuritoimintaan oli määritelty resursseja reilussa puolessa (57 %) Manner-Suomen kunnista. Osuus vaihteli Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen 65 prosentista Lapin AVI-alueen 40 prosenttiin. (Taulukko 4.4.3.)

Taulukko 4.4.1. Seurataanko kulttuurista vastaavalla hallinnonalalla säännöllisesti seuraavia asioita? Kuntalaisten tyytyväisyys kaikkiin tai joihinkin kulttuuripalveluihin (vuosi 2019).

Taulukko 4.4.2. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta.

Taulukko 4.4.3. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Työikäisten kulttuuritoiminta.

Taulukko 4.4.4. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Ikääntyneiden kulttuuritoiminta.