Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Kiireellinen eläinlääkäripalvelu virka-ajan ulkopuolella on perinteisesti järjestetty niin, että päivystys alkaa arkisin klo 16 ja loppuu seuraavana aamuna klo 8. Viikonloppupäivystys alkaa perjantaina klo 16 ja loppuu maanantaina klo 8. Alueellisesti on sovittu joustoja päivystyksen alkamisajankohdista, ja myös viikonloppupäivystyksiä on saatettu jakaa. Neljän eläinlääkärin päivystyspiirissä päivystystiheys on yksi arki-ilta viikossa ja joka neljäs viikonloppu tavanomaisella päivystysjärjestelyllä. Pienimmillä päivystysalueilla kolme eläinlääkäriä jakaa vuorot, jolloin niitä on edellistä useammin. Jos joku eläinlääkäri sairastuu tai on vapaalla, työt siirtyvät kollegoille, jolloin näiden työsidonnaisuus kasvaa entisestään. Sairastuessaan sijaisen hankkiminen on käytännössä usein työnantajan sijaan eläinlääkärin itsensä vastuulla. Viikon viimeisen tai ensimmäisen arkipäivystyksen ja viikonloppupäivystyksen yhdistelmä merkitsee 96 tunnin yhtämittaista työsidonnaisuutta.  Teoriassa ajasta on 80 tuntia varallaoloa, mutta kiireisenä viikonloppuna työtä voi olla lähes koko ajan.

Kunnaneläinlääkäreiden sijaisista on pulaa erityisesti kauempana kasvukeskuksista sijaitsevilla alueilla.  Näillä alueilla työhön kuuluu usein tiivis päivystyssidonnaisuus, josta maksettava korvaus on vain nimellinen. Jos potilaita ei päivystyksessä ole, sijaisuus ei houkuttele. Nuoret eläinlääkärit kokivat tutkimuksessa työsidonnaisuuden ja päivystykset raskaimmiksi työsuhteeseen liittyviksi asioiksi (Joutsen ym. 2018).