Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta - saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Eläinlääkintähuolto on hallinnollisesti osa ympäristöterveydenhuollon kokonaisuutta. Kunnat hoitavat

ympäristöterveydenhuollon tehtäviä yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa ympäristöterveydenhuollon

yhteistoiminta-alueilla, joita vuoden 2019 lopussa oli 62 kappaletta. Yhteistoiminta-alueilta edellytetään vähintään 10 henkilötyövuoden resurssia ympäristöterveydenhuollon tehtäviin. Riittävän suurilla valvontayksiköillä ja henkilöresursseilla mahdollistetaan valvontatehtävien hoitaminen ilman hallintolain mukaista esteellisyyttä.

Vuonna 2018 koko maassa tehtiin noin 6 500 eläinsuojelutarkastusta, joista 25 % oli annettujen määräysten noudattamisen seuraamiseksi tehtyjä uusintatarkastuksia.

Valvontaeläinlääkärit työskentelevät usein yksin, koska työnantajalla ei ole osoittaa heille työparia. Tämä heikentää valvojan turvallisuutta, omaa sekä asiakkaan oikeusturvaa ja vaikeuttaa tärkeiden havaintojen tekemistä ja kirjaamista. Monet ovat kohdanneet uhkaavia tilanteita tarkastuksilla (Väärikkälä ym. 2020). Epäkohdat työyhteisössä aiheuttavat joillakin alueilla viranhaltijoiden suurta vaihtuvuutta.    

Valvonnan resurssit kuluvat lähes kokonaan epäilyyn perustuviin eläinsuojelutarkastuksiin. Kiireettömiä tehtäviä, kuten ilmoituksenvaraisten kohteiden eläinsuojeluvalvontaa, eläinten terveyden valvontaa ja sivutuotevalvontaa, ei ehditä tekemään tarpeeksi. Myös uusintatarkastukset venyvät määräaikojen yli (Juselius 2019).

Valtio korvaa kunnalle kahden eläinlääkärin työajan vain tilanteissa, joissa kahden eläinlääkärin läsnäolo työturvallisuus- tai oikeusturvasyistä on välttämätöntä.