Pelastustustoiminnan nopean avun saanti

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Kunnat vastaavat yhteistoiminnassa pelastustoimen palvelujen järjestämisestä valtioneuvoston määräämällä alueella. Suomessa on 22 pelastustoimen aluetta. (Kartta 11.3.1.)

Pelastustoimen alue on yleensä maakunnan kokoinen, mutta Uudenmaan maakunta on jaettu suuren väestömääränsä takia neljään eri pelastustoimen alueeseen. Pelastustoimen tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella on pelastuslaitos. Alueen pelastustoimi voi käyttää pelastustoiminnassa apunaan vapaaehtoista palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa, sotilaspalokuntaa (sopimuspalokunnat) tai muuta pelastusalalla toimivaa yhteisöä sen mukaan, mitä näiden kanssa sovitaan.

Vuonna 2019 pelastustoimen tehtävien lukumäärä Suomessa oli lähes 108 000 kpl. Tehtävien lukumäärä on laskenut vuotta aikaisemmasta yli 5 500 kappaleella, kun mukaan otetaan myös pelastustoimen suorittamat ensivastetehtävät. Lukumääräisesti eniten pelastustoimen kiireellisiä pelastustehtäviä (ei sisällä ensivastetehtäviä) oli vuonna 2019 Pirkanmaalla (8 032 kpl), Helsingissä (7 751 kpl) ja Varsinais-Suomessa (7 085 kpl). Kaikista kiireellisistä pelastustehtävistä isoin osa (43 %) suoritettiin väestömäärältään suurimmilla pelastustoimen alueilla, joihin kuuluvatu edellisten pelastustoimen alueiden lisäksi Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueet.  Vähiten kiireellisiä pelastustehtäviä oli Kainuussa (1 353 kpl), Keski-Pohjanmaalla (1 609 kpl) ja Itä-Uudellamaalla (1 634 kpl).