Viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka moni varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöstä on viittomakielentaitoista?

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oli vastausten perusteella kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä 157 ja avustavissa tehtävissä 64 viittomakielentaitoista henkilöä. Ohjeistuksessa oli avattu viittomakielisten henkilöiden määritelmää. Kyselystä oli rajattu pois tukiviittomia ja viitottua puhetta käyttävät henkilöt. Ohjeistuksesta huolimatta kunnilla saattoi olla erilaisia näkemyksiä viittomakielentaitoisista henkilöistä, joten saatu tieto ei ole täysin luotettavaa. (Taulukko 2.7.1.) Viittomakieltä käyttävien opetus-, kasvatus- ja hoitotehtävissä sekä avustavissa tehtävissä olevien henkilöiden määrä on kaikkein suurinta Keski-Suomen alueella. Viittomakielentaitoisen henkilöstön suurempaa määrää Keski-Suomen alueella saattaa selittää se, että Jyväskylän yliopistossa toimii viittomakielen keskus, jonka päätehtävä on toteuttaa ja kehittää sekä koordinoida yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta Suomessa.

Taulukko 2.7.1. Viittomakielentaitoinen henkilöstö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa