Viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Valtakunnallinen arviointi

Montako viittomakieltä käyttävää ja coda-lasta on varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä?

Varhaiskasvatuksen piirissä on 30 viittomakieltä käyttävää ja 31 coda-lasta. Esiopetuksessa on 15 viittomakieltä käyttävää ja 8 coda-lasta. (Kuvio 2.6.1.) Alueellisesti voidaan todeta, että suurin osa viittomakieltä käyttävistä ja coda-lapsista sijoittuu Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen alueille. Viittomakieltä käyttävien lasten kokonaismäärä on niin pieni, ettei tulosta muutoin ole mielekästä esittää alueellisesti.

Kuvio 2.6.1. Viittomakieltä käyttävät ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa