Kuvauksen sisältö

Valtakunnallinen arviointi

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskevan arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Kuvaus liittyy aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevaan valtakunnalliseen peruspalvelujen arviointiin. Arvioinnin teemana oli Lapset ja nuoret, mikä on huomioitu myös tämän kuvauksen asiasisällössä.

Tämä kuvaus sisältää analysoitua ja hyvin visualisoitua tietoa toimintaympäristöstä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Palvelujen saatavuus on arvioitu julkaistussa arviontiaineistossa. Tästä voi siirtyä tarkastelemaan arvioinnnin tuloksia.

 

Toimintaympäristön kuvaus muodostuu kahdesta kokonaisuudesta

  • Yleinen kuvaus, jossa tarkastellaan väestötietoja, aluerakennetta, elinkeinoja ja kuntien taloutta.
  • Vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen arvioinnin Lapset ja nuoret -teeman mukainen kuvaus, jossa tarkastellaan mm. lapsia ja nuoria palvelujen piirissa sekä nuorten kokemaa hyvinvointia.