Nuorisotyöttömyys

Valtakunnallinen arviointi

 

Nuorten työttömyysaste on käytännössä aina ja kaikkialla korkeampi kuin aikuisväestön. Ilmiöön on monta syytä, jotka liittyvät siihen, että nuorten liikkuvuus työmarkkinoilla on suurta. Nuoret etsivät ensimmäistä työtään, vaihtavat työpaikkaa ja palaavat välillä koulutukseen. Väliin jää usein lyhyitä työttömyysjaksoja. Myös nuorille tyypilliset määräaikaiset työsuhteet päättyvät usein lyhyeen työttömyysjaksoon erityisesti laskusuhdanteessa.

Nuorisotyöttömyys oli kokonaisuutena matalinta ESAVIn alueella ja korkeinta PSAVIn alueella. AVI–kohtaisessa tarkastelussa huomiota kiinnittävät suuret maakunnittaiset erot alueiden sisällä. Suurinta vaihtelu oli ESAVIssa Uudenmaan ja Kymenlaakson välillä sekä LSSAVIssa Pohjanmaan ja Keski-Suomen välillä. Ero matalimman nuorisotyöttömyysalueen (Pohjanmaa) ja korkeimman nuorisotyöttömyysalueen välillä (Kainuu) oli noin 15 %-yksikköä (Kartta 36, Kuvio 30).

Kartta 36. Nuorisotyöttömät, % 18-24 –vuotiaasta työvoimasta

Lähde: Sotkanet.fi

Kuvio 30. Nuorisotyöttömät, % 18-24 –vuotiaasta työvoimasta AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Lähde: Sotkanet.fi