Lapset ja nuoret -teemaan liittyvä kuvaus

Valtakunnallinen arviointi

Vuotta 2015 koskevan  peruspalvelujen arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Lapset ja nuoret -teeman mukaisen toimintaympäristön kuvauksen sisältö

Taustaindikaattorit

 • Nuorten osuus väestöstä
 • Lapsiperheiden määrä
 • Lapsiperheiden pienituloisuus
 • Itsemurhakuolleisuus
 • Koulutuksen ulkopuolelle jäävät
 • Nuorisotyöttömyys
 • Nuorten työkyvyttömyys

Lapset ja nuoret palvelujen piirissä

 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Lapsiperheiden toimeentulotuki
 • Lastensuojelu

Nuorten kokema hyvinvointi

 • Kokemus terveydentilasta
 • Koulukiusaaminen
 • Ystävyyden puute
 • Tupakointi
 • Alkoholin käyttö
 • Huumekokeilut