Tietolähteet

Valtakunnallinen arviointi

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskevan arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2015. Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015, www.temtoimialapalvelu.fi

Faktaa nuorisotyöttömyydestä. VATT Policy Brief 2-2013

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 12/2011

www.kunnat.net

www.ymparisto.fi

www.sotkanet.fi

www.stat.fi

www.syke.fi