Digitalisaatio

Varhaiskasvatus

Digitalisaatiosta varhaiskasvatuksessa ei ole saatavilla indikaattoreita. Digitalisaatio on vahvasti kehittymässä oleva alue varhaiskasvatuksessa, mutta tällä hetkellä kuntien ja varhaiskasvatuksen yksiköiden välillä on suuria eroja sen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen digitalisaation edistämiseen ei toistaiseksi ole suunnattu määrärahoja valtionavustuksin.

Varhaiskasvatuksen digitalisoitumisesta päävastuun kantavat varhaiskasvatuksen järjestäjät ja muut tuottajat. Heillä on päävastuu järjestää sellainen varhaiskasvatusympäristö ja osaava henkilökunta joka kykenee antamaan jatkossa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista kasvatusta ja opetusta toiminnan piirissä oleville lapsille.

Opetushallitus valmistelee uutta valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelman peruste-asiakirjaa, jota kaikkien varhaiskasvatuksen järjestäjien ja muiden tuottajien tulee noudattaa viimeistään elokuusta 2017 alkaen. Uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tieto- ja viestintäteknologia -osaaminen ja monilukutaito ovat teemoina esillä.