Digitalisaatio

Lasten ja perheiden palvelut

Lapset, nuoret ja perheet ovat suuri sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjäryhmä ja osa lapsista ja perheistä käyttää samanaikaisesti useita palveluja. Palvelujen digitalisaatiosta ei ole käytettävissä arviointi- ja seurantatietoja lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Keskeistä kuitenkin on, että uusia sähköisiä palveluratkaisuja pilotoidaan ja arvioidaan systemaattisesti lasten ja perheiden kannalta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa yhden vertaisuuden, varhaisen tuen ja hoidon näkökulmasta on välttämätöntä pohtia millaiset digitaaliset ratkaisut ovat sekä vaikuttavia että kustannustehokkaita. Seuraavassa esitellään joitakin esimerkkejä olemassa olevista sähköisistä palveluista lasten ja perheiden palveluihin liittyen.

Palveluihin pääsyä on monilla paikkakunnilla edistetty tarjoamalla mahdollisuus tehdä ajanvaraus sähköisesti esimerkiksi terveydenhoitajien tekemiin terveystarkastuksiin tai sairaanhoitokäynneille. Kainuussa kuntalaisilla on mahdollista Hyvinvoinnin palvelutarjottimen avulla etsiä, verrata ja arvioida lähipalveluita.

Työntekijöiden työtä helpottamaan on tehty sähköisiä käsikirjoja, kuten esimerkiksi Lastenneuvolakäsikirja ja Lastensuojelukäsikirja. Verkkoon on myös viety paljon asiakkaille tarkoitettua neuvontamateriaalia, muun muassa Meille tulee vauva -opas. Kehitteillä on opettajille ja vanhemmille suunnattu verkkopalvelu, Koulunterveyskirjasto.fi ja nuorten elämänhallintataitoja kehittäviä sähköisiä opetusmenetelmiä peruskouluihin.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä sähköisiä terveyskyselyjä, joilla kerätään muun muassa esitietoja tuleviin terveystarkastuksiin. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö on kehittänyt vahvasti sähköisiä palveluitaan. Heidän asiakkaansa voivat tavata etävastaanotolla esimerkiksi erikoislääkärin ja seksuaalineuvojan. Etäkonsultoinnissa erittäin tärkeää on tekniikan laatu ja verkon riittävä kapasiteetti sekä luotettavuus.

Mielenterveystalo.fi tarjoaa nuorille luotettavaa tietoa, omahoito-ohjelmia ja nettiterapiaa sekä palveluohjausta mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen. Raision kaupungista alkuun lähtenyt Pyydä apua! –nappi on levinnyt useille paikkakunnille. Palveluun esitettyihin kysymyksiin tai avunpyyntöön vastataan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Palvelussa nuoren esittämään kysymykseen tai avunpyyntöön vastataan viimeistään seuraavana arkipäivänä.