Erikoissairaanhoidon palvelut

Pirjo Häkkinen ja Unto Häkkinen

 

Kokonaiskuva

Erikoissairaanhoito on muuttunut edelleen avohoitopainotteisemmaksi. Erikoissairaanhoidon hoitopäivien määrä on vähentynyt kymmenen prosenttia vuosina 2010–2014. Samaan aikaan avohoitokäyntien määrä on noussut 13 prosenttia. Selkeimmin tämä kehitysmuutos näkyy psykiatrian erikoisaloilla. Psykiatrian erikoisaloilla siirtyminen laitoshoidosta avohoitoon on ollut vielä somaattista erikoissairaanhoitoa voimakkaampaa. Psykiatrian osuus erikoissairaanhoidosta on hieman vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana laitoshoidossa, mutta säilynyt lähes ennallaan avohoitokäyntien osalta.(Taulukko 48.)

Erikoissairaanhoidon nettomenot asukasta kohden olivat vuonna 2014 keskimäärin 1 165 euroa (taulukko 49). Ne ovat nousseet 20 prosenttia vuodesta 2010. (Tilastokeskus, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot 2014)

Taulukko 48. Erikoissairaanhoito vuosina 2010–2014

Taulukko 49. Erikoissairaanhoidon nettomenot/asukas vuosina 2010−2014