Ikäihmisten palvelut

Tuottavuusvertailu

Valtaosa ikäihmisten palveluista tuotetaan kunnallisena, lukuunottamatta tehostettua palveluasumista, jossa yksityisen ostopalvelun osuus on lähes yhtä suuri kuin kunnallisen tuotannon.

Tuottavuusvertailun seurantajakson 2009–2014 välisenä aikana ikäihmisten palveluissa voidaan havaita seuraavia piirteitä. Kunnallisen kotihoidon tuottavuus on parantunut lähes viidenneksellä. Toisaalta kotihoidon hoitomäärät ovat kasvaneet ikäihmisten palveluista selvästi eniten kuluneen ajanjakson aikana.

Muiden kunnallisten ikäihmisten palveluiden tuottavuus on alentunut vuoteen 2009 verrattuna. Tehostetun palveluasumisen tuottavuus on laskenut viidenneksellä, vuodeosastohoidon tuottavuus on laskenut reilut kymmen prosenttia ja vanhainkotihoidon tuottavuus on laskenut vajaat kymmenen prosenttia.

Ostopalveluissa tehostetun palveluasumisen tuottavuus on kehittynyt hyvin tasaisesti. Tuottavuus on kasvanut vajaan prosentin verran vuodesta 2009 lähtien.