Kirjastopalvelut

Kokonaiskuva

Koko maan kattava kirjastoverkko toteuttaa käytännössä kansalaisten sivistyksellisiä perusoikeuksia ja rakentaa osaltaan avointa kansalaisyhteiskuntaa. Kirjastojen tarjoama avoin pääsy tietoon ja kulttuuriin tukee vapaata mielipiteen muodostusta ja itsensä ilmaisua sekä asukkaiden osallisuutta. Kehittyneet ja asukkaiden tarpeita vastaavat fyysiset ja digitaaliset kirjasto- ja tietopalvelut turvaavat tiedon ja kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden ja saavutettavuuden maan eri puolilla.

Kirjastojen lainaus ja fyysiset käynnit kasvoivat aina vuoteen 2004, jonka jälkeen lainaus ja käynnit kääntyivät laskuun. Lainaus- ja käyntiluvut ovat kuitenkin edelleen maailman huippua. Kirjastojen kehittyneet ja monipuoliset verkkopalvelut (aineiston selaus, varaukset, lainojen uusinnat) ovat lisänneet verkkoasiointia ja parantaneet palvelujen saatavuutta, mutta samalla vähentäneet kirjastoon poikkeamisen tarvetta ja ”herätelainoja”.

Viimeisin, vuonna 2013 kirjaston aktiiviasiakkaiden keskuudessa toteutettu Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely21 osoitti, että yleisten kirjastojen vastaajista 92 % käy kirjastossa vähintään kerran kuukaudessa. Luvut ovat samaa luokkaa kuin vuoden 2010 vastaavassa kyselyssä. Aineistojen lainaus, palautus, varaaminen ja uusiminen ovat edelleen tavallisimmat syyt kirjastossa asiointiin. Yleisten kirjastojen vastaajien keskuudessa seuraavaksi yleisimmät kirjastojen käyttötavat ovat lehtien lukeminen (52 % vastaajista) ja aineistoihin tutustuminen (40 %). Verkkoasiointia mittaavat kysymykset osoittivat, että 22 % vastanneista asioi kirjastossa verkon välityksellä kerran viikossa tai useammin ja 28 % muutaman kerran kuukaudessa.

Kirjastojen palvelutehtävät ovat laajentuneet siten, että perinteisten kirjasto- ja tietopalvelujen rinnalle ovat tulleet kaikenikäisten ja eri kieli- ja kulttuuritaustoja edustavien yksilöiden ja ryhmien tietoyhteiskuntataitojen tukeminen. Kirjasto tilana on yhä enemmän kaikille avoin kohtaamis- ja oppimispaikka. Kirjastojen tapahtumatoiminta on entistäkin aktiivisempaa. Tapahtumia järjestettiin kaikkiaan yli 32 000 ja niihin osallistui lähes 812 000 henkilöä. Tapahtumien, kuten kirjailijailtojen, lukupiirien, konserttien, luentojen ja nukketeatteriesitysten määrä kasvoi 16 % ja osallistujamäärä 7 % edellisvuodesta. Lisäksi kirjastoissa järjestettiin yli 6200 näyttelyä sekä yli 22 000 käyttäjäkoulutustilaisuutta
(26 000 tuntia).22

___________________________

21 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013.
http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=78617744&preview=/78617744/122225901/Loppuraportti.pdf