Laatu

Varhaiskasvatus

Eräitä varhaiskasvatuksen laadun mittaamiseen soveltuvia indikaattoreita olisivat henkilöstön koulutus ja pätevyys, henkilöstörakenne sekä henkilöstön vaihtuvuus. Näistä ei kuitenkaan saada tällä hetkellä tietoja. Henkilöstöön liittyvistä indikaattoreista saatavina tällä hetkellä on henkilöstön kokonaismäärä, jakautuminen ammattinimikkeittäin sekä keski-ikä.

Vuonna 2014 lasten päivähoidon toimialalla työskenteli kuntasektorilla (kunnat ja kuntayhtymät) yhteensä 54 894 henkilöä12 . Kokonaisuudessaan lasten päivähoidon toimialalla työskentelevän henkilöstön määrä laski jonkin verran vuodesta 2013. Kuntasektorilla työskenteleviä lastentarhanopettajia oli vuonna 2014 yhteensä 15 180 henkilöä ja lastenhoitajia 24 842. Lastentarhanopettajien määrä nousi edellisestä vuodesta 1,9 prosentilla, kun vastaavasti lastenhoitajien määrä väheni 0,1 prosentilla. Perhepäivähoitajana työskenteli kuntasektorilla yhteensä 9 011 henkilöä vuonna 2014. Perhepäivähoitajien määrä väheni 9,7 prosentilla edellisestä vuodesta. Lastentarhanopettajien osuus on kasvanut viimeisen 10 vuoden ajan.

Lastentarhanopettajien keskiarvo-ikä oli 42 vuotta ja perhepäivähoitajien vastaava ikä oli 49 vuotta. Noin 43 prosenttia perhepäivähoitajista oli yli 55-vuotiaita vuonna 2012.