Lähteet

Nuorisopalvelut

Kuntaliitto: nuorisotyötä koskeva osio http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/opeku/kulti/nuoriso/Sivut/default.aspx

Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraportit 2010 ja 2011 https://www.avi.fi/web/avi/arviointiraportit#.VqtMHk0w-Uk

”Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2015” (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi & Kuntaliitto)

Etsivän nuorisotyön raportti 2014. Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/etsiva_nuorisotyo/?lang=fi

Työpajatoiminta 2014-raportti. Valtakunnallisen työpajakyselyn tulokset http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/tyoepajat/?lang=fi

Digitaalinen media suomalaisessa nuorisotyössä. Kansainvälisen Screenagers-tutkimushankkeen kansallinen raportti, marraskuu 2015.