Lähteet

Lasten ja perheiden palvelut

Ahlgren-Leinvuo H. (2015) Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014. Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2015.

Campion J., Bhui K. ja Bhugra D. (2012) European Psychiatric Association (EPA) guidance on prevention of mental disorders. European Psychiatry 27 (2012) 68–80.

Hakulinen-Viitanen T., Pelkonen M., ja Haapakorva A. (2005) Äitiys- ja lastenneuvolatyö Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:22. Helsinki.

Hakulinen-Viitanen T., Pelkonen M., Saaristo V., Hastrup A. ja Rimpelä M. (2008) Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta. Tulokset ja seurannan kehittäminen. Stakes Raportteja 21/2008. Helsinki.

Hakulinen-Viitanen T., Hietanen-Peltola M., Bloigu A. ja Pelkonen M. (2014) Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sekä kouluterveydenhuolto. Valtakunnallinen seuranta 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 12/2014. Helsinki.

Hakulinen-Viitanen T., Hietanen-Peltola M., Hastrup A., Wallin M. ja Pelkonen M. (2012) Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opas 22. Helsinki.

Halme N., Kekkonen M. ja Perälä M.-L. (2012) Perhekeskukset Suomessa. Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen. Raportti 62/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Heckman J.J., Hyeok Moon s., Pinto R., Savelyev P.A. ja Yavitz A. (2010) ”The Rate of Return to the High Scope Perry Preschool Program”. Journal of Public Economics 94, nos 1-2 (2010):114-128.

Heckman J., Pinto R. ja Savelyev P. (2013) Understanding the Mechanisms Though Which an Influential Early Childhood Program Boosted Adult Outcomes. American Economic Review 2013, 103(6): 2052-2086.

Heino T., Hyry S., Ikäheimo S., Kuronen M. ja Rajala R. (2016) Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset. HuosTa – hankkeen (2014-2015) päätulokset kahdeksan kunnan kanssa toteutetusta yhteistutkimuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, julkaisematon raportti.

Hoikkala S. ja Lavikainen V. (2015) Sattumuksia vai suunnitelmallisuutta? Selvitys sijaishuollon laadusta. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.
Ikäheimo S.(2016) Lastensuojelun asiakkaiden äidit rekistereiden valossa. Teoksessa Päivi Petrelius, Laura Yliruka ja Kirsi Nousiainen (toim.)

Ylisukupolvisten ongelmien ehkäisy lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. (julkaisematon käsikirjoitus, julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Työpapereita –sarjassa)

Klemetti R. ja Hakulinen-Viitanen T. (toim.) (2013) Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opas 29/2013. Helsinki.

Knapp M., Mc Daidand D.ja Parsonage M. (editors) (2011) Mental health promotion and mental illness prevention: The economic case.

Personal Social Services Research Unit. London School of Economics and Political Science. The Department of Health. London.

Kuoppala T. ja Säkkinen S. (2015) Lastensuojelu 2014. Tilastoraportti 25/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Palveluvaaka 2014 https://www.palveluvaaka.fi/

Perälä M-L., Halme N., Hietanen-Peltola M., Pelkonen M., Peltonen H., Rajamäki A., Pirttiniemi J. ja Wiss K.

(2015) Opiskeluhuollon johtaminen ja järjestämin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 16. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ståhl T. ja Saaristo V. (2011) Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto 2009.

Kuntien valmiudet asetuksen (380/2009) toimeenpanoon. Raportti 21/2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Valtakunnallinen lastensuojelun henkilöstöselvitys. Valvira 12.5.2014

Wiss K. (2009) Henkilöstövoimavarat. Teoksessa Rimpelä M., Saaristo V., Wiss K. ja Ståhl T. (toim.) (2009) Terveyden edistäminen terveyskeskuksissa 2008, s. 166–178. Raportti 19/2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Wiss K., Frantsi-Lankia M., Koskinen H. ja Saaristo V. (2012) Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto 2011. Asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta. Raportti 71/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Wiss K., Hietanen-Peltola M., Pelkonen M. ja Saaristo V. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärivoimavarojen kehitys terveyskeskuksissa vuosina 2005–2011. Tutkimuksesta tiiviisti 3, Heinäkuu 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Wiss K., Saaristo V., Ståhl T., Peltonen H. ja Laitinen K. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2013. Tutkimuksesta tiiviisti 12. Toukokuu 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Wiss K., Frantsi-Lankia M., Pelkonen M., Saaristo V. ja Ståhl V. (2014) Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto 2014. Asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta. Ohjaus 21/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Wiss K., Saaristo V., Hietanen-Peltola M., Peltonen H., Laitinen K. ja Ståhl T. (2015) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 14, toukokuu 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Wiss K., Saaristo V., Hietanen-Peltola M., Pirttiniemi J., Rajamäki A. ja Ståhl T. (2015) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 15, toukokuu 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Väisänen A. ja työryhmä. (2015) Lasten ja nuorten palvelujen kustannukset - Mitä tiedetään ja mistä löydetään? STM:n muistio 2015, julkaisematon