Nuorisopalvelut

Kokonaiskuva

Saatavilla olevia nuorisopalvelujen tunnuslukuja:

  1. Nuorisotiloja on n. 1100 (Kuntaliitto 2014).
  2. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kuntakattavuus on 67% (Koordinaatti 2014).
  3. Nuorisovaltuustojen kattavuus kunnista on 70% (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto 2014)
  4. Nuorten työpajatoimintaa on 281 kunnassa. Vuonna 2014 nuorten työpajatoimintaan osallistui 3 885 alle 29-vuotiasta nuorta, joista 58% on miehiä. Miesten määrä on pysynyt suurempana loppusyksystä 2008 alkaen. Nuorten työpajatoimintaan osallistuneista nuorista 76% sijoittui pajajakson jälkeen joko koulutukseen, työhön tai muuhun aktiivitoimintaan. Pajoilla puhuttiin 69 eri äidinkieltä. Työhallinnon kautta pajalle tulee 41% nuorista valmentautujista ja koulutuksen järjestäjien kautta 10%. ( OKM:n valtakunnallinen kysely 2014).
  5. 291 kuntaa sai vuonna 2015 valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustuksella palkattiin 490 henkilöä etsivän nuorisotyön tehtäviin. Vuonna 2014 etsivä nuorisotyö tavoitti 16 740 nuorta. ( OKM:n valtakunnallinen kysely 2014)
  6. Kuntien nuorisotoimi työllistää 3400 työntekijää (Kuntaliitto 2014).
  7. Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen kuntakattavuus on 90%.