Opetus- ja päivähoito

Tuottavuusvertailu

Sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen tuottavuuden kehittyminen on ollut melko tasaista seurantajakson 2009–2014 välisenä aikana. Erityisesti kiinteistöjen hoito- ja vuokrakulut ovat kasvaneet nopeaa tahtia viimeisten vuosien aikana. Tämä alentaa hieman tuottavuutta.
Perusopetuksen tuottavuus on laskenut noin viisi prosenttia vuodesta 2009. Kun lasketaan tuottavuutta ilman kiinteistöjen ylläpitokuluja ja sisäistä vuokraa tuottavuus on laskenut vain yhden prosentin verran.

Lukiokoulutuksen tuottavuus on laskenut noin viisi prosenttia vuodesta 2009. Kun lasketaan tuottavuutta ilman kiinteistöjen ylläpitokuluja ja sisäistä vuokraa laskua on ollut noin neljä prosenttia.

Päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon suoritetiedot muutettiin vuonna 2014 hoitopäiviksi. Uusi aikasarja ei ole riittävän kattava, sillä useat kunnat ovat toimittaneet ainoastaan vuosien 2013 ja 2014 tietoja. Päivähoidon tuottavuuskehityksestä saadaan kattavampi kuva lähivuosina.