Sosiaali- ja terveyspalvetlut

Miikka Vähänen

 

Arvioinnin sisältö

  • Kuntien tarvevakioidut menot
  • Lasten ja perheiden palvelut
  • Ikäihmisten palvelut
  • Perusterveydenhuollon palvelut
  • Erikoissairaanhoidon palvelut
  • Toimeentulotuki
  • Kuntie tuottavuusvertailu
  • Kuntalaiset ja palvelujen käyttäjät kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Aineistoa pääsee lukemaan vasemmalla olevasta valikosta.