Taloudellisuus

Nuorisopalvelut

Kunnat käyttävät nuorisotyöhön hiukan yli 200 miljoonaa euroa vuodessa, eli n. 115 euroa nuorta kohden. Summa on ollut kasvusuunnassa viime vuosina. Noin 4% näistä kustannuksista katetaan nuorisotyön veikkausvoittovaroista rahoitettavilla valtionosuuksilla, jonka laskentaperusteena on vuosittain talousarvion rajoissa opetus- ja kulttuuriministeriön päättämä euromäärä kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden. Kunnat saavat myös harkinnanvaraista valtionavustusta työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön ja nuorisotyön kehittämishankkeisiinsa. Valtionavustuksen määrä oli viime vuonna yhteensä n. 28 miljoonaa euroa, jolloin kuntien saaman valtionavun osuus nuorisotyön käyttökustannuksista kasvaa n. 18 %:iin. Kunnille myönnetyistä valtionavustuksista suurin osa (viime vuonna 21 miljoonaa euroa) rahoitettiin yleiskatteisista budjettivaroista, jolloin kehyssäästöt koskevat kunnissa tehtävää nuorisotyötä välittömästi.