Tekninen toimi

Tuottavuusvertailu

Teknisen toimen tuottavuusmittareita alettiin suunnitella syksyllä 2004. Sovittiin, että valitaan lukujen aloitusvuodeksi 2010.
Katujen talvihoidon tuottavuuden kehitys poikkeaa selvästi muista mitattavista palveluista. Peräkkäisten vuosien ero voi olla varsin merkittävä. Runsas lumentulo aiheuttaa huomattavia kustannuksia kunnissa. Sen sijaan liukkauden torjunta näyttäisi olevan huomattavasti edullisempaa kuin lumen auraus kun otetaan huomioon koko talvikauden kokonaiskustannukset.
Eteläisessä Suomessa erityisesti talvet 2010–2011, 2011–2012 sekä 2012–2013 olivat poikkeuksellisen runsaslumisia. Vastaavasti taas talvet 2013–2014 sekä 2014–2015 olivat todella vähälumisia eteläisessä Suomessa. Vastaavana ajankohtana taas Keski- ja Pohjois-Suomen talvet ovat olleet huomattavasti tasalaatuisempia.

Katujen talvihoidon tehokkuuteen vaikuttaa myös kunnan tekemien urakoiden sopimuskaudet. Sopimuskausi voi olla esimerkiksi kolme vuotta lähes kiinteällä hinnalla.

Kunnallisen viheralueiden hoidon tuottavuus on noussut kaksi prosenttia vuodesta 2010. Vastaavasti ostopalveluiden tuottavuus on parantunut viisi prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Vesilaitosten tuottavuuskehitys on ollut tasaista. Tuottavuus on laskenut reilun prosentin vuodesta 2010.

Toimitilojen ylläpidon tuottavuuskehityksestä on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Aineisto on melko suppea. Lisäksi tietoa on kerätty kahden vuoden välein.

Tutustu kuntakohtaisiin tuloksiin osoitteessa: www.kunnat.net/tuottavuusvertailu