Tuottavuus

Nuorisopalvelut

Nuorisotyön tuottavuuden mittaaminen ja panos-tuotossuhteen hahmottaminen on haasteellista toimialan ennaltaehkäisevän luonteen vuoksi. Allianssin ja Kuntaliiton kyselyiden perusteella useimmissa kunnissa kuitenkin nähdään nuorisotyön merkityksen kasvaneen joko merkittävästi tai jonkin verran viimeisen 5 vuoden aikana.

Allianssin ja Kuntaliiton vuonna 2015 tekemän kuntakyselyn mukaan kuntaliitokset ovat eräissä tapauksissa lisänneet nuorisotyön ammatillisuutta ja seudullista yhdenvertaisuutta. Toisissa tapauksissa kuntaliitokset ovat maantieteellisten välimatkojen vuoksi hankaloittaneet palvelujen saatavuutta. Kuntaliitoksesta on hyötyä, mikäli se merkitsee käytössä olevien resurssien kasvua.