Vaikuttavuus

Nuorisopalvelut

Nuorisotyön vaikuttavuudelle ei ole yksiselitteisiä mittareita. Se tarjoaa nuorille yhteisöllistä ryhmätoimintaa non-formaalissa oppimisympäristössä sekä yksilöllistä ohjausta luotettavan aikuisen taholta. Nuorisotyön palveluja pyritään entistä enemmän tarjoamaan siellä missä nuoret ovat: kouluissa, kirjastoissa, kauppakeskuksissa, kaduilla, tapahtumissa jne. Hyvin toimivina kyseiset palvelut vahvistavat yhteisöllisyyttä, ryhmähenkeä ja ilmapiiriä, ehkäisten ei-toivottua käytöstä ja muita kielteisiä ilmiöitä. Kaverisuhteiden ja aikuisen luottohenkilön olemassaolo voidaan myös nähdä yksittäisen nuoren syrjäytymistä ehkäisevinä tekijöinä.

Edellisen hallituskauden Nuorisotakuuhankkeen vaikuttavutta selvittäneen Kuntoutussäätiön mukaan monialainen yhteistyö nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvissä asioissa on tehostanut tiedonvaihtoa viranomaisten välillä kehittäen niiden toimintatapoja sekä sujuvoittanut nuorten ohjautumista heidän elämäntilanteeseen sopiviin palveluihin.