Vaikuttavuus

Lasten ja perheiden palvelut

Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset ovat moniulotteinen kokonaisuus, ja kokemus niistä saatavista hyödyistä on yhteydessä muun muassa työntekijöiden ammattitaitoon, johtamiseen sekä palvelukokonaisuuden toimivuuteen. Universaaleissa palveluissa tarkoituksena on tunnistaa tuen tarpeet varhain ja kohdentaa tukea oikea-aikaisesti sitä tarvitseville terveyserojen kaventamiseksi sekä syrjäytymisen ja lastensuojelutarpeen ehkäisemiseksi.

On kustannustehokasta auttaa lasta ja perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo ennen kuin ongelmia on syntynyt (Heckman ym. 2010, 2013). Jos ongelmiin tartutaan vasta vuosien odottelun jälkeen, tilanne yleensä kärjistyy ja pahenee, auttaminen vaikeutuu ja kustannukset moninkertaistuvat. Palveluihin ja varhaisiin tukitoimiin käytetty raha on kannattava investointi (Knapp ym. 2011, Campion ym. 2012). Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vaikuttavuudesta ei ole riittävästi tutkimusta eikä kansallisen seurannan edellyttämää tietopohjaa käytettävissä.