Yhteenveto

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen saatavuuden takaa lakisääteinen subjektiivinen oikeus. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on jatkanut tasaista kasvuaan, ollen 230 038 lasta vuonna 201418. Ikäryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että mitä vanhempi lapsi on, sitä suurempi on varhaiskasvatukseen osallistumisen osuus. Suurin osa lapsista on kunnallisessa päiväkotimuotoisessa ja kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet.

_____________________________

18 Yhteensä lapset päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisen hoidon tuella.