Maistraattien liitteet

Liite 1.11.1. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2016

Liitteet 1.11.2.1. (osa 1) ja 1.11.2.2. (osa 2) Maistraattien suoritemäärät vuosina 2014 – 2016

Liite 1.11.3. Maistraattien CAF-itsearvioinnin 2016 tulokset

Liite 1.11.4. Maistraattien asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 tulokset

 

Liite 1.11.1. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2016

Liite 1.11.2.1. Maistraattien suoritemäärät vuosina 2014-2016, osa 1

Liite 1.11.2.2. Maistraattien suoritemäärät vuosina 2014-2016, osa 2

Liite 1.11.3. Maistraattien CAF-itsearvioinnin 2016 tulokset

Liite 1.11.4. Maistraattien asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 tulokset