Tuloksellisuus

Vaikuttavuus

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa, ja ne vastaavat alueellaan väestötietojärjestelmän tehtävistä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta sekä toimivat holhousviranomaisina. Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, siviilivihkiminen, nimenmuutosasiat, perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen sekä julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan tehtävät.

Tulosohjauksen ja hallinnollisen ohjauksen osalta maistraatit kuuluvat valtiovarainministeriön hallinnonalalle, mistä on vastannut 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Vuonna 2016 maistraatteja oli 9 ja ne toimivat 36 toimintayksikössä. Maistraateissa on siirrytty vuoden 2012 alussa prosessimaiseen organisaatiomalliin, jossa palveluista on muodostettu toimintamallin mukaisia vastuualueita. Maistraattien ydinprosesseja on kaksi, yhteiskunnan tietohuoltopalvelut ja oikeusturvapalvelut. Ydinprosessit muodostuvat palveluprosesseista/vastuualueista, joita ovat yhteiskunnan tietohuoltopalvelut – prosessissa tietopalvelu ja tietohuolto. Oikeusturvapalvelut -ydinprosessi koostuu seuraavista palveluprosesseista/vastuualueista: holhoustoimen edunvalvontapalvelut, kuluttajaneuvontapalvelut, todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti – palvelut sekä henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut. (Kuva 1.11.1).

Kuva 1.11.1. Maistraattien palvelut

Kuva 1.11.1. Maistraattien palvelut