1.7.1. Rahoituksen rakenne

Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikön toiminnan rahoitus koostui vuonna 2017 valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun vastuualueille myöntämästä toimintamenomäärärahasta. Lisäksi toiminnan rahoitus koostui edelliseltä vuodelta siirtyneistä eristä ja nettobudjetoiduista tuloista. Aluehallintoviraston toiminnan rahoituksesta 13 % kertyi maksullisesta palvelutoiminnasta (Kuvio 1.7.1.).

Kuvio 1.7.1. Aluehallintovirastojen rahoituksen rakenne vuonna 2017