Toiminnallinen tehokkuus

Aluehallintovirastojen toiminnallisen tehokkuuden tunnuslukujen tavoitteet esitettiin virastojen strategisissa tulossopimuksissa kantelujen, alkoholilupien, ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista asioista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvista. Toiminnan tuottavuutta mitattiin ratkaisujen määrän ja niihin käytettyjen henkilötyövuosien suhdelukuna. Maksullisen toiminnan kannattavuuden tavoitteet asetettiin erikseen alkoholiluville (100 %), ympäristöluville (50 %), sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luville (100 %). Taloudellisuuden tunnusluvut saatiin jakamalla kyseessä olevan toiminnan kustannukset ratkaistujen seurantakohteiden määrällä. Taloudellisuuden tunnusluvuille ei asetettu tavoitteita vuodelle 2017. Seurattavat suoritteet kattoivat 22 % aluehallintoviraston substanssitoimintaan käytetystä työajasta.