ATOMI-hanke kehittämisen tukijalkana

ATOMI-hanke uudelleenorganisoitiin vuoden 2018 alkupuolella osaksi Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanketta. Asiakkaan näkökulma ja asiakaslähtöisyys olivat hankkeessa esillä monella tavalla.

Palvelu- ja toimintakulttuuria edistettiin esimerkiksi hankkeen kehittämän ”muotoile mun duuni” -työpajakonseptin avulla. Hankkeen kautta järjestettiin runsaasti matalan kynnyksen koulutuksia, joissa uusia digivälineitä tehtiin tunnetuksi ja neuvottiin niiden käytöstä.

Palvelumuotoilua hyödynnettiin rahanpesun ilmoitusvelvollisten riskiarviointityökalun muotoilussa, käynnistettiin projekti selkeän kielen edistämiseksi ja tuotiin yksiköiden osaamista esiin mm. ”osaamisen palapelin” ja visualisoinnin avulla.

Uusia työntekemisen tapoja ja välineitä kehitettiin eri tavoilla. Virkamiehille tarjottiin mahdollisuus suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto oman verkoston kanssa. Kehittämisverkostoon osallistuu lähes 40 henkilöä avista, elyistä, Valvirasta ja TE-keskuksista.

Kokeilukulttuuria jalkautettiin asiakaslähtöisillä kokeiluilla, jotka keskittyivät Chat-palvelun käyttöön asiakasohjauksen välineenä ja chatbot-palveluntarjoajien kartoittamiseen tulevia tekoälykokeiluja varten.

Atomi-hankkeen johdolla OKT-vastuualueella digitalisoitiin koko valtionavustusten hakuprosessi ja yhtenäistettiin toimintatavat valtakunnallisesti. Tietojohtamisen prosessi automatisoitiin ja ryhdyttiin jakamaan visuaalisia raportteja tiedolla johtamisen tueksi. Alkoholihallinnossa otettiin tabletti käyttöön tarkastusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tarkastustiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmiin, joissa käsittely tapahtuu sähköisesti.