Liite 5.2.5. Liite asiakirjaan Tilinpäätös 2018, Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö (diaarinro ESAVI/23935/02.00.04/2018)

Aluehallintovirastojen tulostavoitteiden toteumat vuosilta 2016-2018

Erillisessä liitteessä esitetään aluehallintovirastojen tulostavoitteiden toteumat aluehallintovirastoittain vuosilta 2016-2018:

Aluehallintovirastojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet on esitetty varsinaisen toimintakertomuksen tekstiosuudessa kappaleessa 1.3.1. Toiminnan vaikuttavuus. (Taulukot 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. ja 1.3.5.)

Liite 5.2.5.1. Yhteenveto seurantamittareista, toiminnallinen tuloksellisuus v. 2016-2018, osa 1

Liite 5.2.5.2. Yhteenveto seurantamittareista, toiminnallinen tuloksellisuus v. 2016-2018, osa 2

Liite 5.2.5.3. Yhteenveto seurantamittareista, toiminnallinen tuloksellisuus v. 2016-2018, osa 3

Liite 5.2.5.4. Yhteenveto seurantamittareista, toiminnallinen tuloksellisuus v. 2016-2018, osa 4

Liite 5.2.5.5. Yhteenveto seurantamittareista, toiminnallinen tuloksellisuus v. 2016-2018, osa 5

Liite 5.2.5.6. Yhteenveto seurantamittareista, toiminnallinen tuloksellisuus v. 2016-2018, osa 6

Liite 5.2.5.7. Yhteenveto seurantamittareista, toiminnallinen tuloksellisuus v. 2016-2018, osa 7

Liite 5.2.5.8. Yhteenveto seurantamittareista, seurantamittarit v. 2016-2018, osa 1

Liite 5.2.5.9. Yhteenveto seurantamittareista, seurantamittarit v. 2016-2018, osa 2

Liite 5.2.5.10. Yhteenveto seurantamittareista, muut seurantamittarit v. 2016-2018, osa 1

Liite 5.2.5.11. Yhteenveto seurantamittareista, muut seurantamittarit v. 2016-2018, osa 2

Liite 5.2.5.12. Yhteenveto seurantamittareista, muut seurantamittarit v. 2016-2018, osa 3

Liite 5.2.5.13. Yhteenveto seurantamittareista, muut seurantamittarit v. 2016-2018, osa 4

Liite 5.2.5.14. Yhteenveto seurantamittareista, muut seurantamittarit v. 2016-2018, osa 5

Liite 5.2.5.15. Yhteenveto seurantamittareista, muut seurantamittarit v. 2016-2018, osa 6

Liite 5.2.5.16. Yhteenveto seurantamittareista, muut seurantamittarit v. 2016-2018, osa 7