Rahoituksen rakenne

Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikön toiminnan rahoitus koostui vuonna 2018 valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun vastuualueille myöntämästä toimintamenomäärärahasta sekä ympäristöministeriön määrärahasta eräisiin ympäristömenoihin. Lisäksi toiminnan rahoitus koostui edelliseltä vuodelta siirtyneistä eristä ja nettobudjetoiduista tuloista. Aluehallintoviraston toiminnan rahoituksesta 13,1 % kertyi maksullisesta palvelutoiminnasta. (Kuvio 1.7.1.)

Kuvio 1.7.1. Aluehallintovirastojen rahoituksen rakenne vuonna 2018