Toiminnallinen tehokkuus

Aluehallintovirastojen toiminnallisen tehokkuuden tunnuslukujen tavoitteet esitettiin virastojen strategisissa tulossopimuksissa kantelujen, alkoholilupien, sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista asioista. Toiminnan tuottavuutta mitattiin ratkaisujen määrän ja niihin käytettyjen henkilötyövuosien suhdelukuna. Maksullisen toiminnan kannattavuuden (kustannusvastaavuus) tavoitteet asetettiin erikseen alkoholiluville (100%), ympäristöluville (50%), sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luville (100%). Taloudellisuuden tunnusluvut saatiin jakamalla kyseessä olevan toiminnan kustannukset ratkaistujen seurantakohteiden määrällä. Taloudellisuuden tunnusluvuille ei asetettu tavoitteita vuodelle 2018. Seurattavat suoritteet kattoivat 24 % aluehallintoviraston substanssitoimintaan käytetystä työajasta.