Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Euroopan kuluttajakeskus – hanke on yhteisrahoitteinen hanke EU-komission ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston välillä, jossa maistraatit ovat mukana kansallisena partnerina. Hanketta hallinnoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Maistraattien kuluttajaoikeusneuvojat hoitavat hankkeessa Euroopan kuluttajakeskuksen kautta tulevia kuluttajaneuvontatapauksia. Kilpailu- ja kuluttajavirastolta ei ole saatu tietoa, miten hankkeen tavoitteet on saavutettu vuonna 2018. Euroopan kuluttajakeskus -hankkeen yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot EU:lta olivat 125 404 euroa. Kustannusvastaavuuslaskelmaa ei esitetä, sillä toiminta oli vähäistä.