Aluehallintovirastojen muut seurantamittarit

Seurantamittareista on seuraavassa taulukossa esitetty vuosien 2017-2019 tilinpäätöksistä saatuja toteumatietoja aluehallintoviraston muista seurantamittareista.

Muut seurantamittarit ovat:

  1. Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta -tavoitteen seurantamittarit
  2. Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin -tavoitteen seurantamittarit
  3. Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu -tavoitteen seurantamittarit
  4. Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat -tavoitteen seurantamittarit.

Seurantamittareista tuotetaan vuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä seurantatietoa aluehallintovirastojen toiminnan keskeisistä suoritteista ohjaavien ministeriöiden käyttöön.

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta -tavoitteen seurantamittarit 2017-2019, osa 1

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta -tavoitteen seurantamittarit 2017-2019, osa 2

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta -tavoitteen seurantamittarit 2017-2019, osa 3

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin -tavoitteen seurantamittarit 2017-2019

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu -tavoitteen seurantamittarit 2017-2019, osa 1

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu -tavoitteen seurantamittarit 2017-2019, osa 2

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu -tavoitteen seurantamittarit 2017-2019, osa 3

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat -tavoitteen seurantamittarit 2017-2019