Aluehallintovirastojen seurantamittarit

Seurantamittareista on seuraavassa taulukossa esitetty vuosien 2017-2019 tilinpäätöksistä saatuja toteumatietoja vireille tulleista, ratkaistuista ja 31.12. vireillä olevista keskeisistä suoritteista. Seurantamittareista tuotetaan vuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä seurantatietoa aluehallintovirastojen toiminnan keskeisistä suoritteista ohjaavien ministeriöiden käyttöön.

Aluehallintovirastojen seurantamittarit 2017-2019