Tilinpäätöksen viralliset liitteet

Liite 1. Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Liite 3. Arviomäärärahojen ylitykset

Liite 4. Peruutetut siirretyt määrärahat

Liite 5. Henkilöstökulujen erittely

Liite 6. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Liite 7. Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Liite 8. Rahoitustuotot ja kulut

Liite 9. Talousarviotaloudesta annetut lainat

Liite 10. Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Liite 11. Taseen rahoituserät ja velat

Liite 12. Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Liite 13. Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Liite 14. Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Liite 15. Velan muutokset

Liite 16. Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Liite 17. Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot