Aluehallintovirastojen toiminnallisen tuloksellisuuden seurantamittarit

 1. Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta
 2. Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin
 3. Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu
 4. Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat
 5. Muut tavoitteet:
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
   • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta
   • Saavutettavuuden valvonta
  • Itä-Suomen aluehallintovirasto
   • Maistraatin asiakkaat saavat laadukkaita digitaalisia palveluja ja maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti (Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö)
  • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
   • Vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta
  • Lapin aluehallintovirasto
   • Saamenkielisten perheiden kielellinen ja kulttuurinen tasa-arvo paranee
   • Poronlihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta säilyvät hyvällä tasolla.

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta, osa 1

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta, osa 2

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu, osa 1

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu, osa 2

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu, osa 3

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Muut tavoitteet - Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muut tavoitteet - Itä-Suomen aluehallintovirasto

Muut tavoitteet - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Muut tavoitteet - Lapin aluehallintovirasto