Aluehallintovirastojen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja niiden toteutumisen seurantaindikaattorit

  1. Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
  2. Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
  3. Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy (indikaattorien määrittelystä on päätetty luopua, tulossopimus v. 2019)
  4. Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee (tieto ei saatavissa aluehallintovirastoista)
  5. Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla.

Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat

Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy

Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy

Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee

Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla, osa 1

Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla, osa 2