Kuvauksen sisältö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskeva arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Toimintaympäristön kuvaus muodostuu kahdesta kokonaisuudesta

  • Yleinen kuvaus, jossa tarkastellaan väestötietoja, aluerakennetta, elinkeinoja ja kuntien taloutta.
  • Vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen arvioinnin Lapset ja nuoret -teeman mukainen kuvaus, jossa tarkastellaan mm. lapsia ja nuoria palvelujen piirissa sekä nuorten kokemaa hyvinvointia.

Kuvaus liittyy aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevaan valtakunnalliseen peruspalvelujen arviointiin. Arvioinnin teemana oli Lapset ja nuoret, mikä on huomioitu myös tämän kuvauksen asiasisällössä. Tämä kuvaus sisältää analysoitua ja hyvin visualisoitua tietoa toimintaympäristöstä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Peruspalvelujen saatavuus on arvioitu 15.4.206 julkaistussa arviontiaineistossa. Tästä voi siirtyä tarkastelemaan arvioinnnin tuloksia.