Kuvat ja taulukot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lapset ja nuoret -teema

Taustaindikaattorit

Kuvio 20. Päivähoito-, esiopetus- ja perusopetusikäisten sekä toisen asteen koulutusikäisten osuus, % väestöstä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuonna 2015

Kuvio 21. Lapsiperheet, % perheistä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuonna 2014

Kuvio 22. Lasten pienituloisuusaste Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2000-2012

Kuvio 23. Itsemurhakuolleisuus 20-34-vuotiailla/100 000 vastaavanikäistä kohti Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Kuvio 24. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Kuvio 25. Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta Etelä-Suomessa

Kuvio 26. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Lapset ja nuoret palvelujen piirissä

Kuvio 27. Kodinhoitoapua saaneita lapsiperheitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2000–2014

Kuvio 28. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18-vuotiasta Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2000–2014

Kuvio 29. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2000–2014

Kuvio 30. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2000–2014

Lasten ja nuorten kokemus hyvinvoinnista

Kuvio 31. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kuvio 32. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista seutukunnittain vuonna 2013

Kuvio 33. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. lukan ja lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2013

Kuvio 34. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista seutukunnittain vuonna 2013

Kuvio 35. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Kuvio 36. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista seutukunnittain vuonna 2013

Kuvio 37. Tupakoi päivittäin, % 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2000-2013

Kuvio 38. Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Kuvio 39. Tupakoi päivittäin, % peruskoulun 8.9. luokan sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista seutukunnittain vuonna 2013

Kuvio 40. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa % lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Etelä-Suomessa

Kuvio 41. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % peruskoulun 8. ja 9. luokan sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista seutukunnittain vuonna 2013

Kuvio 42. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Kuvio 43. Kokeillut huumeita ainakin kerran, % peruskoulun 8. ja 9. luokan sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista seutukunnittain vuonna 2013