Kuvat ja taulukot

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lapset ja nuoret -teema

Taustaindikaattorit

 • Kuvio 15. Päivähoito-, esiopetus- ja peruskouluikäisten sekä toisen asteen koulutusikäisten osuus, % väestöstä Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2014
 • Kuvio 16. Lapsiperheet, % perheistä Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuona 2014
 • Kuvio 17. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä, % Itä-Suomen AVI-alueella vuosina 2000–2014
 • Kuvio 18. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2014
 • Kuvio 19. Lasten pienituloisuusaste Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2014
 • Kuvio 20. Elatustukea saaneet lapset, % 0-17 –vuotiaista Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain
 • Kuvio 21. Itsemurhakuolleisuus 20-34 –vuotiailla / 100 000 vastaavanikäistä kohti Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain
 • Kuvio 22. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 –vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain 2014
 • Kuvio 23. Nuorisotyöttömät, % 18-24 –vuotiaista työvoimasta Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2014
 • Kuvio 24. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2014

 

Lapset ja nuoret palvelujen piirissä

 • Kuvio 25. Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja kunnittain vuonna 2014
 • Kuvio 26. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18-vuotiasta Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2014
 • Kuvio 27. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2014
 • Kuvio 28. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL) Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain
 • Kuvio 29. Huostassa vuoden aikana olleet 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2014

 

Lasten ja nuorten kokemus hyvinvoinnista

 • Kuvio 30. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, ammatillisen oppilaitoksen ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat Itä-Suomen AVI-alue maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2013
 • Kuvio 31. Niiden osuus koko maan 15-64 –vuotiaista, jotka eivät pysty juoksemaan 100 metriä levähtämättä, %
 • Kuvio 32. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, Itä-Suomen AVI-alue maakunnittain ja seutukunnittain, vuonna 2013
 • Kuvio 33. Ei yhtään läheistä ystävää, % peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista, Itä-Suomen AVI-alue maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2013
 • Kuvio 34. Tupakoi päivittäin, % ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat, Itä-Suomen AVI-alue maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2013
 • Kuvio 35. Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Itä-Suomen AVI-alueella maakunnittain vv. 2000-2013
 • Kuvio 36. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, Itä-Suomen AVI-alue maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2013
 • Kuvio 37. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Itä-Suomen AVI-alueella vv. 2000-2013
 • Kuvio 38. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, Itä-Suomen AVI-alue maakunnittain ja seutukunnittain vuonna 2013
 • Kuvio 39. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, Itä-Suomen AVI-alue maakunnittain vv. 2000-2013