Nuorten kokemus hyvovoinnista

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskevan arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Kuvauksen sisältö

  • Kokemus terveydentilasta
  • Koulukiusaaminen
  • Ystävyyden puute
  • Tupakointi
  • Alkohoilin käyttö
  • Huumekokeilut
 

Nuorten kokemaa hyvinvointia on tarkasteltu kouluterveyskyselystä saatujen tietojen perusteella. Kouluterveyskysely on tutkimus, joka opettajan ohjaamana luokkakyselynä tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokilla, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoille ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Vuoteen 2011 asti kysely tehtiin parillisina vuosina Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa ja Lapissa, ja parittomina vuosina muualla Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaalla.

Vuodesta 2013 alkaen kysely tehdään samaan aikaan koko maassa joka toinen vuosi. Kyselyä ei tehty lainkaan vuonna 2012. Kaikki kunnat eivät osallistu Kouluterveyskyselyn toteuttamiseen. Indikaattori on tietokannassa niiltä vuosilta, jolloin kunta on osallistunut kyselyyn ja kunnassa on vastannut vähintään 15 miestä ja naista molemmilta vuosiluokilta. Tästä syystä osassa taulukoista puuttuvat tiedot ammatillisten oppilaitosten osalta Koillis- ja Sisä-Savon seutukuntien osalta.