Alkutuotannon työllistävyys

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Maatalousuotannon osuus työllistäjänä alenee kokonaisuutena, mutta sen työllistävä merkitys voi olla  yksitäisessä kunnassa huomattava. Varsinais-Suomessa alkutuotannon osuus työllisestä työvoimasta ylitti 15 prosentin rajan vuonna 2013 Koski Tl:ssä ja Oripäässä. Satakunnassa vastaava 15 prosentin raja ylittyi Honkajoella, Jämijärvellä, Karviassa ja Siikaisissa. (Kartta 21)

Palvelutoimialojen työllistävyys

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Palvelutoimialat ovat ylivoimaisesti suurin työllistäjä Suomessa. Palvelutoimialojen sisäinen rakenne vaihtelee eri alueilla. Kaupungeissa korostuvat kaupan ja hallinnon työpaikat, maaseudulla taas terveydenhuollon ja sosiaalialan työpaikat. (Kartta 23)

Jalostuksen työllistävyys

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintoviraton toimialueella toimii runsaasti elintarvikealan pieniä yrityksiä sekä valtakunnallisesti merkittäviä elintarvikkeiden tuotantolaitoksia. Alueelle keskittyy myös merkittävä osa maamme sika-, siipikarja- ja kalaelinkeinoista. Yksittäisen kunnan kohdalla jalostuksen  työllistävyysaste voi olla yli 40 prosenttia. (Kartta 22)

Kartta 21. Alkutuotannon työllistävyys

Kartta 23. Palvelutoimialojen työllistävyys

Kartta 22. Jalostuksen työllistävyys