Aluerakenne

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Muuttoliikkeen huomioivan väestöennusteen mukaan väestön määrä kasvaa Varsinais-Suomessa mutta vähenee Satakunnassa. Maakuntakeskukset ympäristökuntineen ovat muuttovoittajia, mutta väestö vähenee ja vanhenee harvaan asutuissa ja muuttotappioisissa  maaseutu- ja saaristokunnissa. Väestökatoalueilla kasvaa epäsuhta palvelujen tarpeen ja saatavuuden välillä ja palvelut keskittyvät, väestökasvualueilla vastaavasti palvelujen kysyntä kasvaa. Väestöaineistokartta kuvaa yksityiskohtaisesti väestö- ja asutusrakenteen alueellista jakautumista. (Kartta 19)

Kartta 19. Aluerakenne