Elinkeinoelämän odotukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostamat näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Katsauksessa arvioidaan alueen kehitysnäkymiä kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella positiivisimmat odotukset ovat Turun seudulla ja negatiivisimmat Salon seudulla. (Kartta 30)

Kartta 30. Elineinoelämän odotukset