Kasvatus- ja perheneuvonta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Neuvonnassa annetaan asiantuntija-apua lasten tai perheen ongelmissa ja annetaan lausuntoja muille viranomaisille. Lounais-Suomessa suhteellisesti eniten asiakkaita vuonna 2014 oli Loimaan seutukunnassa. Selvästi vähiten asiakkaita taas oli Rauman seutukunnassa, vain 15 asiakasta tuhatta asukasta kohden. (Taulukko 32)

Taulukko 32. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana/1 000 alle 18-vuotiasta 2014

Lähde: Sotkanet.fi