Kuvat ja taulukot

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lapset ja nuoret -teema

Taustaindikaattorit

 • Kuvio 28. Itsemurhakuolleisuus
 • Kuvio 31. Nuorten mielenterveystyökyvyttömyys
 • Kuvio 39. Ei 100 metriä levähtämättä
 • Taulukko 24. Nuoret 0-18-vuotiaat, % väestöstä 2014
 • Taulukko 25. Lapsiperheet, % perheistä 2014
 • Taulukko 26. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 2014
 • Taulukko 27. Lasten pienituloisuusaste 2014
 • Taulukko 28. Elatustukea saaneet lapset, % kaikista 0-17-vuotiaista 2014
 • Taulukko 29. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
 • Taulukko 30. Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta

 

Lapset ja nuoret palvelujen piirissä

 • Taulukko 31. Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, % lapsiperheistä 2014
 • Taulukko 32. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana/1 000 alle 18-vuotiasta 2014
 • Taulukko 33. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 2014
 • Taulukko 34. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 2014
 • Taulukko 35. Huostassa vuoden aikana olleet 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2014

 

Lasten ja nuorten  kokemus hyvinvoinnistaan

 • Taulukko 36. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 2014
 • Taulukko 37. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 2014
 • Taulukko 38. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 2014
 • Taulukko 39. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 2014
 • Taulukko 40. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 2014
 • Taulukko 41. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista
 • Taulukko 42. Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
 • Taulukko 43. Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
 • Taulukko 44. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
 • Taulukko 45. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
 • Taulukko 46. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
 • Taulukko 47. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista